1. ročník Bc. - slovenský jazyk a literatúra:

Úvod do štúdia jazyka - časť: seminárne cvičenia

 

1. TÝŽDEŇ (21. 9. 2011):

 • sylaby z predmetu v ZS 2011/12
 • akékoľvek otázky, žiadosti o stretnutie, konzultácie a informácie o Vás prijímam výhradne elektronicky, teda mi ich pošlite e-mailom na adresu  gianitsova@gmail.com - ak sa na e-mail neozvem aspoň stručnou odpoveďou do 3 dní, kontaktujte ma opäť
 • 2. TÝŽDEŇ (28. 9. 2011):

 • vytlačte a preštudujte si prezentáciu: Morfematika 1
 • doplňte si do nej poznámky a príklady zo štúdie M. Sokolovej: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách (s. 177 - 234).
 • na seminár si doneste prezentáciu a vytlačené cvičenia z morfematiky č. 1
 • 3. TÝŽDEŇ (5. 10. 2011):

 • vytlačte a preštudujte si prezentáciu: Morfematika 2
 • na seminár si doneste cvičenia z morfematiky č. 1
 • 4. TÝŽDEŇ (12. 10. 2011):

 • vytlačte a preštudujte si prezentáciu: Morfematika 3
 • na seminár si doneste prezentáciu a vytlačené cvičenia z morfematiky č. 2
 • pomocný materiál: Morfematická štruktúra slovies
 • 5. TÝŽDEŇ (19. 10. 2011):

 • preštudujte si kapitoly z KKM: Gramatický tvar (s. 83 - 84) a Slovesá (s. 104 - 111)
 • na seminár si doneste pomocný materiál Morfematická šruktúra slovies, prezentáciu Morfematika 3 a nový materiál Morfológia
 • stiahnite si aj návod na určovanie zvratnosti
 • 6. TÝŽDEŇ (26. 10. 2011):

  7. TÝŽDEŇ (2. 11. 2011):

  8. TÝŽDEŇ (9. 11. 2011):

  9. TÝŽDEŇ (16. 11. 2011):

  10. TÝŽDEŇ (23. 11. 2011):

  11. TÝŽDEŇ (MIMORIADNE 29. 11. 2011 o 11.30):