Všeobecná jazykoveda (2. roč. Mgr.)


Sylaby: Všeobecná jazykoveda

Powerpointová prezentácia: Ološtiak

 

Komplexná jazyková analýza textu (2. roč. Mgr.)


Motivačná relačnosť: Powerpointová prezentácia

Motivačná relačnosť: Wordovský súbor

Motivačná relačnosť - tézy a cvičenia: Wordovský súbor

 

XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov - publikačné výstupy

Zborník abstraktov v PDF verzii si môžete stiahnuť: TU

Zborník plných príspevkov je k dizpozícii na stránke Univerzitnej knižnice PU: TU