Ponuka kníh z vydavateľstva NÁUKA (do vypredania zásob)

Objednávky: Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD., e-mail: gianitsova@gmail.com, tel.: 0904 174 207
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov (3. posch., č. dv. 390)

Ide o dopredaj. Vzhľadom na to, že vydavateľsvo zaniklo, tieto knihy nenájdete v predajniach a neplánuje sa ani ich dotlač. Ponúkame výhodné ceny, objednanie telefonicky alebo e-mailom. Po platbe vopred zasielame poštou alebo osobne odovzdáme v Prešove a v Košiciach (resp. aj inde podľa dohody).

JAZYKOVEDA
cena EUR
cena SK

slovníky

Buffa: Poľsko-slovenský frazeologický slovník

1,0

30,13

 

Kol.: Morfematický slovník slovenčiny

7,0

210,88

jazykové

kontakty - onomastika

Sekvent: Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine. Výsl. slovník

1,0

30,13

 

RUŠTINA

Volkov - Mikluš: Ideografičeskoje opisanije russkogo jazyka

1,0

30,13

 

LITERÁRNA VEDA

 

Gbúr - Himič: Pavol Országh dramatik

1,0

30,13

Gbúr: Hviezdoslav a česká poézia

1,0

30,13

Sliacky - Stanislavová: Kontúry slov. lit. pre deti a mládež v rokoch 1945 - 2002

1,0

30,13

Zb. Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridsaťročia) (obsah zborníka pozri tu)

1,0

30,13

 

MATEMATIKA

 

Strečko: Stručný vývoj matematiky

0,5

15,06

 

DIDAKTIKA PRE 1. stupeň ZŠ

 

Kesselová: Rozviazané jazýčky. Cvičenia pre 3. - 4. roč. ZŠ. 1. + 2. časť

2,0

60,25

 

AKCIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

V prípade hromadného objednania pracovných zošitov Rozviazané jazýčky, ktoré sú založené na rozvíjaní jazykovo-komunikatívnych kompetencií (min. 20 kusov z každého dielu), pre celú triedu, pre učiteľa GRÁTIS 5 kníh:

. 1+1 kus z každého dielu Rozviazaných jazýčkov + Metodický sprievodca,

. 1 kus Sliacky - Stanislavová: Kontúry slov. lit. pre deti a mládež v rokoch 1945 - 2002,

. 1 kus Buffa: Poľsko-slovenský frazeologický slovník,

. 1 kus Strečko: Stručný vývoj matematiky,

resp. knihy v hodnote 5 eur z ponuky (podľa vlastného výberu).

Konverzný kurz: 1 ? = 30,1260 SK (Cena v slovenských korunách je informatívna.)