1. ročník - masmediálne štúdiá - exter.:

Kapitoly z praktickej morfológie I a II

Súčasný slovenský jazyk - praktická morfológia I a II

Konzultačné hodiny - v stredu od 11.15 do 13.15, príp. dohodou (gianitsova@gmail.com)

ÚLOHY NA sem. č. 1 (21. 2. 2009)

 • sylaby z predmetu v LS 2008/09 a v ZS 2009/10 - aktuálna verzia upravená 1. 3. 2009
 • materiály spolu na sem. č. 1 a 2
 • ÚLOHY NA sem. č. 2 (7. 3. 2009)

 • sylaby z predmetu som aktualizovala podľa nových informácií o organizácii štúdia
 • naďalej budeme potrebovať materiály spolu na sem. č. 1 a 2 (na seminár doneste vypracovanie úloh č. 2, 3, 4 z materiálu)
 • na hodine krátko skonzultujeme výber textov na morfologickú analýzu - vaša seminárna práca, potrebná k zápočtu
 • na seminári by som už mala mať objednané knihy - Krok za krokom k maturite (5 eur) a Slovenský jazyk v kocke (5 eur) - prosím, rátajte s platbou
 • ÚLOHY NA sem. č. 3 (18. 4. 2009)

 • naďalej budeme potrebovať materiály spolu na sem. č. 1 a 2 (na seminár doneste vypracovanie úlohy č. 8 z materiálu)
 • stiahnite a prineste si materiál na sem. č. 3 (budeme ho vypĺňať)
 • na hodine môžeme skonzultovať výber textov na morfologickú analýzu - vaša seminárna práca, potrebná k zápočtu
 • ÚLOHY NA sem. č. 4 (9. 5. 2009)

 • naďalej budeme potrebovať materiál na sem. č. 3
 • okrem neho je potrebné si stiahnuť aj materiál na sem. č. 4
 • na hodine skonzultujeme náplň seminárnej práce - morfologická analýza textu - tu je vzor pre jej vypracúvanie
 • je potrebné dohodnúť sa na termíne zápočtovej písomky počas skúškového obdobia
 •