4. ročník: Didaktika slovenského jazyka

  • Sylaby: Didaktika slovenského jazyka v ZS 2007/2008
  • Skúška: Otázky
  • Termíny skúšky: 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2. 2008
  •