Konzultačné hodiny v letnom semestri 2011/2012:

utorok 10,00 - 11,00

a podľa dohody

 

 

Seminár k záverečnej práci v letnom semestri 2011/2012:

streda 10,00 - 11,00

a podľa dohody