Kontakt

Mgr. Lucia Gianitsová-Ološtiaková, PhD.

Palárikova 7, 04001 Košice

tel. č.: 0904/174207

e-mail:    gianitsova@gmail.com

Konzultačné hodiny na FF PU (m. č. 390): ZS 2011/12 - utorok 10. 30 - 13.00, streda 11.30 - 14.00 hod. (len po predchádzajúcom dohovore e-mailom)