Kontakt

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií (3. poschodie, č. 377)

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Ul. 17. novembra č. 1

080 78 Prešov


e-mail:    olo.martin@gmail.com

 

Odkaz na stránku Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.

 

Odkazy a pošta aj na sekretariáte inštitútu:

tel.č.:      051/7570 842