1. ročník magisterského štúdia - slovenský jazyk v kombinácii:

Didaktika slovenského jazyka a slohu (1ISJM/UDIJAn/10)

Inovácie vo vyučovaní SJ (1ISJM/IVVSJ/10)

 

1. TÝŽDEŇ (23. 9. 2011):

 • sylaby z predmetu v ZS 2011/12
 • seminárne práce, akékoľvek otázky, žiadosti o stretnutie, konzultácie a informácie o Vás prijímam výhradne elektronicky, teda mi ich pošlite e-mailom na adresu  gianitsova@gmail.com - ak sa na e-mail neozvem aspoň stručnou odpoveďou do 3 dní, kontaktujte ma opäť,
 • stránka na výučbu slovenčiny, ktorú vytváram a na ktorej sa môžete podieľať cez výberové semináre alebo v rámci diplomovej práce, sa nachádza tu: www.ff.unipo.sk/slovencina/ (pred prvým použitím sa registrujte, pred každým ďalším použitím sa musíte prihlásiť).

  2. TÝŽDEŇ (28. 9. 2011, 30. 9. 2011): organizačný seminár v stredu (1 hod.), bloková výučba na témy:

  Základné pedagogické dokumenty - školská reforma, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy.

 • Školská reforma - informácie

 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2011/2012 už len pre 9. roč. ZŠ):
 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2011/2012 pre 5. až 8. roč. ZŠ, 1. až 4. roč. SŠ)
 • Príprava časovo-tematických plánov. Určovanie kognitívneho, komunikačného a výchovného cieľa hodiny. Ako napísať prípravu na hodinu.

 • Seminárna práca č. 1 - využiť informácie z ISCED 2 a 3a, vzdelávacích štandardov, učebníc daného ročníka, kalendára šk. roka - ukážka: časovo-tematické plány
 • Ako vypracovať prípravu na vyučovaciu hodinu
 • Seminárna práca č. 2 - prípravu na hodinu písomne vypracovať a odovzdať čo najskôr po odučení hodiny elektronicky na e-mail! - ukážka: a) príprava na vyučovaciu hodinu, b) materiály pre žiakov, c) prezentácia
 • Seminárna práca č. 3 - vyučovanie pomocou e-learningu - Slovenský jazyk z prvej ruky, bližšie informácie o projekte nájdete v štúdii Niekoľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky
 • 3. TÝŽDEŇ - 7. TÝŽDEŇ (7. 10. 2011, 14. 10. 2011, 21. 10. 2011, 4. 11. 2011):

 • v piatok 7. 10. 2011 začíname výučbu v Prešove (18 študentov) - stretnutie o 7.45 pred budovou Gymnázia Konštantínova 2
 • každý študent absolvuje 3 piatky na škole z termínov 7., 14., 21. 10. alebo 4. 11. 2011 - na náčuvy si vytlačí príslušný počet hodnotení podľa 20 kritérií, ktoré po absolvovaní seminárov na škole odovzdá
 • každý študent absolvuje 1 výstup na vyučovacej hodine počas jedného zo štyroch piatkov
 • konzultácie k prípravám na hodinu budú prebiehať každý týždeň takto: 1. prevzatie učebníc, základné úvodné poznámky (v piatok po vyučovaní); 2. konzultácia s načrtnutou prípravou na hodinu (v utorok 10.30 - 12.30 alebo v stredu 11.30 - 13.30); 3. e-mailom odobrenie prípravy (v priebehu štvrtka)
 • 8. TÝŽDEŇ - 12. TÝŽDEŇ (11. 11. 2011, 25. 11. 2011, 9. 12. 2011):

  Termíny zapisovania hodnotených zápočtov

  Na konkrétny termín zápisu HZ sa možno prihlásiť e-mailom, ak máte odovzdané všetky materiály:

  Nezabudnite!!! VŠETKY materiály, ktoré mi posielate elektronicky ako prílohu musia mať názov začínajúci vaším menom, napr. holtanova_priprava.doc, horkavcova_prezentacia.ppt, zuravlovova_casovo_tematicky.doc, pridavkova_kritika.doc a pod. ĎAKUJEM, ŽE MI TAKTO UĽAHČÍTE PRÁCU S VAŠIMI SÚBORMI A PREDÍDETE ZÁMENE VAŠICH SÚBOROV ZA INÉ!!!!

  TERMÍNY:

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 6. 1. 2012) v dňoch 10., 11. a 13. 1. 2012 od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 13. 1. 2012) v dňoch 17., 18. a 20. 1. 2012 od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 20. 1. 2012) v dňoch 24., 25. a 27. 1. 2012. od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 27. 1. 2012) v dňoch 31. 1., 1. a 3. 2. 2012 od 9.00 do 14.00

  Prosím, nenechávajte si odovzdanie na posledný týždeň, nie je možné za posledných pár dní skúškového obdobia skontrolovať a obodovať 5 x 33 prác + ďalších 83 od tretiakov. Ďakujem za pochopenie. L. O.