Na tomto mieste nájdete napr. aktuálne informácie o zmenách v rozvrhu a pod.

 

 

Odkaz na stránku Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.