2. ročník SJLb (Bc.)

 

Súčasný SJ - praktická lexikológia I.

 

 • Sylaby z prednášok a seminárnych cvičení v LS 2011/2012
 • Týždeň 1: Lexikografia
 • Týždeň 1 (prezentácia): Lexikografia
 • Týždeň 2: Základné lexikologické pojmy
 • Týždeň 2 (prezentácia): Základné lexikologické pojmy
 • Doplňujúci súbor k týždňu 2: Antropomorfizácia lexiky
 • Cvičenia k týždňu 2 : Cvičenia
 • Týždeň 3: Teória lexikálnej motivácie
 • Týždeň 3 (prezentácia): Teória lexikálnej motivácie
 • Týždeň 4: Slovotvorná motivácia I.
 • Týždeň 4 (prezentácia) : Slovotvorná motivácia I.
 • Úlohy: Z učebnice J. Furdíka Slovenská slovotvorba si prečítať strany 23 - 34 a vypracovať tieto časti cvičení: s. 141/3c, 141/4b, c . Vypracované úlohy prosím poslať e-mailom na moju adresu do 4. 3. 2012.
 • Týždeň 5 : Slovotvorná motivácia II.
 • Týždeň 5 (prezentácia): Slovotvorná motivácia II.
 • Úlohy: Z učebnice J. Furdíka Slovenská slovotvorba si prečítať strany 34 - 52, 64 - 72 a vypracovať tieto časti cvičení: 141/3a, 142/6a, 142/7a, 142/8a. Vypracované úlohy prosím poslať e-mailom na moju adresu do 11. 3. 2012.
 • Týždeň 7: Morfologická a fónická motivácia
 • Týždeň 8: Paradigmatická motivácia
 • Týždeň 8 (prezentácia): Paradigmatická motivácia
 • Týždeň 9: Sémantická motivácia
 • Týždeň 9 (prezentácia): Sémantická motivácia
 • Týždeň 10: Syntaktická motivácia a lexikálna syntagmatika
 • Týždeň 10 (prezentácia): Syntaktická motivácia a lexikálna syntagmatika
 • Týždeň 11 a 12: Frazeologická motivácia
 •  

  Odkaz na stránku Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.